1. Kaveruksen tapahtumapaketti oikeuttaa Kaverus Kylä Oy:n yhteisen kerhohuoneen käyttöön sen aukioloaikoina ja osallistumisen siellä järjestettäviin aktiviteetteihin ilman lisämaksua.
 2. Tapahtumapaketti on toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Tällä hetkellä asiakkaille on tarjolla vain toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus.
 3. Tapahtumapaketin maksu maksetaan laskun eräpäivään mennessä kuukausittain.
 4. Lasku on mahdollista
  1. saada paperilaskuna postiin (postituslisä 2e)
  2. saada sähköpostiin (0e)
  3. hakea/maksaa kerhohuoneella (0e)
 5. Paketin voi perua milloin tahansa. Jos pakettia ei peruuteta, sen oletetaan jatkuvan.
 6. Kuukausittaisella pakettimaksulla ei ole irtisanomisaikaa. Maksat vain ennakkoon siitä kuukaudesta, jonka haluat.

Yleiset Sopimusehdot:

 • Kaverus Kylä Oy voi harkintansa mukaan joko keskeyttää tai päättää jäsenyyden maksamattomien jäsenmaksujen tai kerhohuoneen/tapahtumien ilmapiiriin sopimattoman käytöksen vuoksi.
 • Mikäli jäsenyys on keskeytetty maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, tulee jäsenen ottaa yhteyttä Kaverus Kylä Oy:hyn sopiakseen maksamattomien laskujen maksamisesta ja jäsenyyden palauttamisesta. Kaverus Kylä Oy:llä on oikeus siirtää maksamattomat laskut perintään.
 • Oleskelu Kaverus Kylä Oy:n kerhotiloissa tapahtuu jäsenen omalla vastuulla ja jäsenen tulee noudattaa Kaverus Kylä Oy:n esillä olevia ohjeita ja henkilökunnan ohjeistusta. Kaverus Kylä Oy ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat jäsenelle tai tämän omaisuudelle tiloissa tai järjestetyissä tapahtumissa. Jäsen vastaa itse vakuutuksistaan.
 • Jäsenen tulee ilmoittaa Kaverus Kylä Oy:hyn nimen tai osoitteen muutoksesta.
 • Kaverus Kylä Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hintojen muutokset ilmoitetaan Kaverus Kylä Oy:n verkkosivuilla (www.kaverus.fi) ja jäsenille lähetettävällä uutiskirjeellä. Hinnan muutokset astuvat voimaan ilmoituspäivää seuraavan kuun alusta lukien. Kaverus Kylä Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset Sopimusehdot löytyvät verkkosivuiltamme www.kaverus.fi/sopimusehdot
 • Kaverus Kylä Oy:llä ei ole velvollisuutta hyvittää jäsenen maksamia maksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti sulkemaan kerhohuoneen tai osan kerhohuoneesta siellä suoritettavien välttämättömien huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.
 • Kaverus Kylä Oy:llä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.
 • Kaverus Kylä Oy on sitoutunut noudattamaan näitä sopimusehtoja jokaisen Kaverus jäsenyyden tapauksessa.